ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานช้าง-บ้านหนองยาวออก
   
 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานช้าง - บ้านหนองยาวออก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.