ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.