ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

เรื่อง เลื่อนวันประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.