ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกบการสรรหาและเลือกสรร (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ทักษะ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ / โทรสาร. 0-2107-0751
Copyright © 2015 WWW.BANTUL.GO.TH : All Rights Reserved.